Neuzņemties nekādus darbus - lūk, gudrības pirmais princips. Ja esi ķēries pie kāda darba, tad noved to līdz galam - lūk, gudrības otrais princips.