Neviens nedzimst ne krietns, ne zemisks. Tik paša darbi cilvēku dara par godājamu vai nicināmu.