Pret kaitēm, kas nomoka miesu vai dvēseli var rīkoties divējādi: vai nu lieto pretlīdzekļus, vai nu nepiegriez tām vērību.