Kad kaujā kāds izrāda drosmi, viss karaspēks top drosmīgs, kad nobīstas viens, tad arī citi top gļēvi.