Īstu draugu - rāda nelaime, varoni - kauja, godīgo - parādu nomaksa, sievu - nabadzība, radiniekus - likstas.

+1
+6
-1