Neatstāj pēdas putna lidojums gaisā un zivs peldējums ūdenī - tāds arī ir tikumīgā ceļš.