Tikumības būtība ir darīt citiem labu un nenodarīt ļaunu. Bet citiem labu darīt nozīmē darīt to, ko vēlies, lai dara tev.