Mūsu darbiem ir jādara mūs laimīgus. Bet, kur nav taisnības, nav laimes. Tad esi jel taisnīgs.