Tas, kura sirds netiecas apgūt amata prasmi, vai netiecas kaujā, vai netiecas pēc sievietes, velti, laupot savas mātes jaunību, ir nācis pasaulē.

+1
-13
-1