Cilvēks ir divreiz bērns: pirmoreiz gadu, otrreiz, simts gadu vecs.