Pašā sākumā tika radīts Visums. Tas saniknoja ārkārtīgi daudz ļaudis un šis solis pamatā tika uzskatīts par sliktu gājienu.