Mēs visi esam katedrāles. Mēs augam, kļūstam savādāki, pamanām vājās vietas un gribam tās labot, bet ne vienmēr izvēlamies labāko risinājumu. Tomēr tam par spīti mēs turamies stingri un taisni, mēs cienām ne tikdaudz sienas, durvis vai logus, bet katedrāles iekšpusi, telpu kurā lūdzam un godājam to, kas mums tuvs un dārgs.