Tauta bez likumiem - tas pats kā cilvēks bez principiem.