Kāda plāna īstenošana tikai tāpēc kļūst iespējama, ka pretinieks to uzskata par neiespējamu.