Tauta - cilvēku apvienība, kas izjūt sevi kā vienots veselums.

+1
+6
-1