Tauta - cilvēku apvienība, kas izjūt sevi kā vienots veselums.