No sākuma zemākais vēlas kļūt vienlīdzīgs ar augstāko.