Piedzīvojumu meklētājs - visspilgtākais tagadnē dzīvojoša cilvēka piemērs.