Zināmā mērā patiesība ir attieksme starp cilvēka dzīvi un to aptverošo pasauli, kurā šī dzīve norit.