Būsim godīgi un atzīsim, ka nekas no tā, ko teicis Heraklīts, Demokrīts vai Platons, mums nav patiesība, ja tas nebūs atbilstošs mūsu vajadzībām.