Katra tālākā modes izplatība to tuvina beigām, jo tiek nolīdzināta atšķirība.