Smiekli - spēks, kam spiesti pakļauties arī šīs pasaules varenie.