Patiesība un taisnīgums stāv augstāk par visu, tikai no tā ir atkarīgs nācijas dižums.

+1
-34
-1