Bieži revolūcijas sagatavo priekšnoteikumus brīvībai, bet tā nekad nav revolūciju sekas.