Gatavība ceļ pašu nenozīmīgāko pakalpojumu vērtību.