Jautājumos, kas skar gaumi, pierādījumi neeksistē.