Vienatne ar grāmatu ir labāka par ģeķu sabiedrību.