Tieši vismazāk iecietīgie cilvēki ir tie, kas pelnījuši iecietību.