Nevajadzētu kaitēt savam ienaidniekam savādāk, kā tikai radot viņam tādus apstākļus, kur nebūs iespējams vairāk nodarīt ko ļaunu.