Gandrīz jebkurš ļaunums tiek veikts piesedzoties ar labā šķietamību.