Gandrīz vienmēr izsmiekls nav nekas cits, kā neveikli maskēts naids.