Un tomēr progress eksistē: militāras vardarbības vietā - vardarbība bez kara.