Nav nacionālas zinātnes līdzīgi tam, ka nav nacionālas reizesrēķina tabulas.

+1
+21
-1