Saprāts - labākā gadījumā līdzinās mūsu sievai: tiešām mēs to bieži dzirdam, tikai reti kad ieklausāmies tajā, kas tiek runāts.