Tāpat kā tirdzniecībā arī politikā ir nepieciešama laba slava. Ne vienā, ne otrā nav iespējams daudzkārt piemānīt.

+1
+45
-1