Tieši nopietnībā izpaužas mūsu sabiedrības, kas sen jau zaudējusi spēju pašai par sevi pasmieties, nenopietnība.