Varonības paradokss izpaužas tādējādi, ka cilvēkam ir jānicina sava dzīvība, lai to saglabātu.