Nejaukt sevi un savas sajūtas. Bet, kā gan to izdarīt?