Katram, kurš vēlas labus draugus, ir jābūt labsirdīgam un iejūtīgam, jāizrāda uzmanība citu vajadzībām. Godu un cieņu negūst ar spēku, bet gan ar augstsirdību un gatavību dalīties ar pēdējo kumosu ar tiem, kam tas nepieciešams.