Līdzīgi tam, kā labi nodzīvota diena nes naktsmieru, tā arī labi nodzīvota dzīve nes mierīgu nāvi.