Apbalvojot labākos mēs tādā veidā vienlaicīgi sodam sliktākos.