[61] Ja tāla ceļa gājējam neiznāk sev līdzīgu sastapt, tad lai viņš sevī rod spēku savu vientulību panest: ar muļķi draudzībai neiznākt.