Zināšanas, kuras nav radījusi pieredze - ticamības māte, ir neauglīgas un satur daudz kļūdu.