Kā rāda pieredze, lielas idejas attaisno jebkuru noziegumu.