... Iztēle! Bez šīs spējas nevar būt ne dzejnieks, ne filozofs, ne gudrs cilvēks, ne domājoša būtne, nedz cilvēks kā tāds.