Stiprajiem ir zināms: humānisms nostiprina varu, bet neved pretim uzvarai.