Tad, kad vēders kurkst, sirdsapziņas un goda balss skan visai vāji.