Kas pateikt var, ko par laimi sauc, tam viņa vēl nav dzimusi.