Mīlestība ir pietiekams attaisnojums jebkurai eksistencei .