Radinieki mums tiek doti; draugus, paldies dievam, mēs izvēlamies paši.