Ēzelis izvēlē dod priekšroku salmiem, nevis zeltam.